ДПП "ДИН БЕСТ" го следи повеќе годишно искуство во производство на машини за пакување. Палетата на производи ја започува со аголни машини за пакување со термо-собирачки фолии.

Во интерес на потребите на малото стопанство се пуштаат во производство машини за рачно обвиткување со фолија и машини за заварување и формирање на кеси.

Понатаму следува производство на основен, полуавтоматски и автоматскитермо тунел, полуавтоматска машина за аголно пакување, палетизер, со што ДПП "ДИН БЕСТ" добива рејтинг на еден од врвните производители на машини за пакување.

Паралелно со производство, ДПП "ДИН БЕСТ", обезбедува и репро материјали и амбалажа со што го заокружува процесот на пакување.