ВЛОШКИ

vloski-golema
Располагаме со полистиренски влошки за пакување на прехрамбени производи:
Модел Димензии Парчиња во пакет Волумен (м3/пак.)
2 180 x 135 x 27 250 0,1224
1 225 x 135 x 27 250 0,15
5X 245 x 160 x 40 200 0,2
101 225 x 135 x 20 300 0,110
16/C 250 x 175 x 25 200 0,0822
8/D 310 x 265 x 25 100 0,115
111/A 300 x 210 x 30 150 0,123
23/AY 240 x 200 x 70 250 0,1622

Производителот задржува право за евентуални технички измени.