ПАЛЕТИЗЕРИ

paletizeri-golema
Машината е наменета за збирно пакување на потешки и поголеми предмети на палета со стреч (растеглива) ПЕ фолија. Благодарение на вградениот регулатор, се овозможува регулација на старторот, кочење и брзина на вртливата маса. На овој начин се добиваат цврсти палети припремени за транспорт.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
ОСНОВЕН
ПОЛУАВТОМАТСКИ
Максимални димензии на пакетот Д х Ш х В 1.200 x 1.000 x 2.300 mm 1.200 x 1.000 x 2.300 mm
Дијаметар на вртливата маса 1.500 mm 1.500 mm
Брзина на вртливата маса од 0 до 12.5 врт/мин. од 0 до 12.5 врт/мин.*
Брзина на подигање и спуштање на фолијата од 0 до 3 м/мин. од 0 до 3 м/мин.**
Максимално оптоварување на вртливата маса 1.500 кг 1.500 кг
Регулација на забрзувањето при стартот и кочењето на вртливата маса ДА ДА
Вградени стандардни програми НЕ 3 програми ***
Регулација на број на обмотувања во горна и долна положба на фолијата НЕ ДА
Автоматско одредување на висината на палетата НЕ ДА
Временско одредување на подигање на фолијата над палетата НЕ ДА
Позиционирање на палетата во почетна состојба ДА ДА
Вкупна инсталирана моќност 0.8 KW, 220 V, 50 Hz 0.8 KW, 220 V, 50 Hz
Фолија
а) висина на фолијата
б) максималенн дијаметар на котурот
ПЕ - СТРЕЧ (растеглива)
500 мм
300 мм
ПЕ - СТРЕЧ (растеглива)
500 мм
300 мм
Димензии на машината Д x Ш x В 2.300 x 1.500 x 2.400 mm 1.200 x 1.000 x 2.300 mm

* можност за подесување на различни вртежи на масата при подигање и при спуштање на фолијата
** можност за подесување на различни брзини при подигање и при спуштање на фолијата
*** можност за изработка на програм по желба на купувач

Додатоци по потреба:
- Рампа (коса рамнина за качување или симнување на палета)
- Ротационен придржувач од горната страна на палетата

Производителот задржува право за евентуални технички измени.