SIMPLE PAK

Фолијата ја одмотуваме од ролната и го обвиткуваме производот. Ја отсекуваме на топлата жица и рачно ја затегаме. Производот го одложуваме неколку секунди на топлата плоча со што пакувањето е завршено.
ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ SIMPLE PAK
Максимална ширина на производот 300 mm
Максимална ширина на фолијата 450 mm
Електрично напојување 220V - 50Hz
Максимална инсталирана моќност 0,45kW/час
Фолија за пакување ПВЦ - растеглива

Производителот задржува право за евентуални технички измени.

pak_simple_pak
МАШИНИТЕ СЕ ПРИКЛАДНИ ЗА ЗБИРНО И ПОЕДИНЕЧНО ПАКУВАЊЕ НА :

леб, печива, колачи, свежи прехрамбени производи (месо, овошје, зеленчук………) со или без подлошка.