ФОЛИИ

folii-golema
ДПП "ДИН БЕСТ" располага со фолии од врвен квалитет и тоа:

1. ПЕ - растегливи фолии за палетизирање со широчина од 500mm (рачни и машински)
2. ПВЦ - фолии
a) растегливи фолии со широчина од 300, 350, 400 и 450mm
б) термособирачки фолии со дупла широчина од 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450 и 500mm (полуцрево)

ПВЦ - фолиите се наменети за пакување на прехрамбени и непрехрамбени производи и се со одлична провидност.

КАРАКТЕРИСТИКИ НА ТЕРМОСОБИРАЧКАТА ФОЛИЈА

- Фолијата е наменета за пакување на прехрамбени и непрехрамбени продукти.
- Фолијата се карактеризира со одлична провидност.
- Собирливост до 40%.
- Ролните се испорачуваат во полуцрево со дупла широчина.

Фабричка дебелина Ширина / растегливост Должина на ролна Тежина на ролна (кг)
ПЕ - растегливи фолии (СТРЕЧ)
23 µ 500 мм / ideal 300 м. 3,5
23 µ 500 мм / ideal 1.500 м. 17,2
ПВЦ - термособирачки фолии
15 µ 150 / 150 840 м. 5,3
15 µ 200 / 200 840 м. 7
15 µ 250 / 250 840 м. 8,8
15 µ 300 / 300 840 м. 10,5
15 µ 350 / 350 840 м. 12,3
15 µ 400 / 400 840 м. 14
15 µ 450 / 450 840 м. 15,8
15 µ 500 / 500 840 м. 17,5
15 µ 550 / 550 840 м. 19,3
ПВЦ - растегливи фолии
15 µ 300 1.500 м. 5
15 µ 350 1.500 м. 5,8
15 µ 400 1.500 м. 6,6
15 µ 450 1.500 м. 7,4

Производителот задржува право за евентуални технички измени.